+34678973217 cttc@cttcalella.com

Us informem que no hi haurà entrenaments els dies 6 i 8 de desembre, però el dia 7 es farà entrenament en horari normal.