+34678973217 cttc@cttcalella.com

El Club té un grup de col·laboradors que ajuden a fer créixer el projecte esportiu i social i que millori cada any! Moltes gràcies!!